Lions

LCI emblem_2C_287+7406

Historie

De International Association of Lions Clubs (LCI) is opgericht op 7 juni 1917 door de Amerikaanse zakenman Melvin Jones. Hij bracht een groep zakenmensen bij elkaar, die allen hetzelfde ideaal hadden ten aanzien van ‘Good government and good citizenship. Het concept van de Lions Clubs breidde zich snel over de wereld uit. Op 29 september 1951 werd de eerste Nederlandse Lionsclub opgericht: Lionsclub Amsterdam 1 Host.

Lions is een afkorting en betekent: ‘Liberty is Our Nation’s Safety’. Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien. Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst.

We serve

Lions hanteren het motto We Serve. Hiermee:

  • willen de Lions iets goeds betekenen voor de samenleving door mensen bij te staan en te helpen;
  • zijn Lions van mening dat bij hulpverlening samenwerking meer oplevert;
  • organiseren Lions diverse (veelal fondsenwervings-)activiteiten, waarvoor zij zich gezamenlijk inzetten;
  • streven Lions enerzijds vriendschap na binnen de eigen kring en stellen zich anderzijds open voor vriendschappen en samenwerking met andere Lions, waar ook ter wereld;
  • vormen zij samen de grootste serviceorganisatie ter wereld met 1,4 miljoen leden, georganiseerd in bijna 47.000 clubs in ruim 200 landen. Nederland telt bijna 11.000 leden verdeel over 475 clubs.

Meer informatie over de Lions? Kijk dan eens op http://www.lions.nl of download hier de Lions Flyer algemeen.

 

110CO_Over-Betuwe_RGB (1)