Lions

Wie zijn we en wat doen we?LCI emblem_2C_287+7406

Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien. Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

De Lionsorganisatie
Er zijn wereldwijd 1,4 miljoen Lions.

Elke Lion is lid van een Lionsclub, waarvan er wereldwijd 46.000 zijn.
Nederland heeft 435 Lionsclubs met totaal 11.500 leden.

Elke Lionsclub is lid van:
– een district (Nederland telt 6 districten)
– het multiple district (Nederland is Multiple district 110)
– Lions Clubs International.
Elke Lionsclub mag stemmen op de algemene ledenvergadering van het district (districtsconventie), het Multiple district (de nationale conventie) en Lions Clubs International (de internationale conventie). Wat op de internationale conventie besloten wordt is bepalend voor alle Lions wereldwijd. Door het lidmaatschap van de Lions te
aanvaarden geef je aan dat je je daarnaar zult gedragen.
Elke Lionsclub bepaald zelf of zij een gemengde club of alleen voor mannen of vrouwen toegankelijkheid is. De jongere afdeling van de Lions zijn vertegenwoordigd in de Leo’s.

Lionsvisie
“To be the global leader in community and humanitarian service”.

Lionsmissie
“To empower volunteers to serve their communities, meet humanitarian needs, encourage peace and promote international understanding through Lionsclubs”.

De doelstellingen
De doelstellingen zijn internationaal vastgelegd en gelden ook voor elke Lionsclub:

  1. het tot stand brengen en in stand houden van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld;
  2. het bevorderen van beginselen van goed overheidsbestuur en goed burgerzin;
  3. een actieve belangstelling hebben voor het maatschappelijke, culturele, sociaal en moreel welzijn van de samenleving;
  4. de Lionsclubs verenigen in vriendschap, kameraadschap en wederzijds begrip;
  5. een ontmoetingsplaats bieden voor vrije gedachtewisseling over alle zaken van openbaar belang; maar over partijpolitieke en dogmatische-religieuze opvattingen zal door clubleden echter niet worden gedebatteerd;
  6. het aanmoedigen van mensen die daarvoor openstaan om dienstbaar te zijn aan de samenleving zonder persoonlijke financiële voordelen; het aanmoedigen van doelmatigheid en het bevorderen van hoge waarden in beroep en bedrijf, zowel in openbare dienst als in persoonlijk handelen.

 

Website: Lions Club Nederland